Bhagavad Gita - Lesson 10 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Raj Ratan sadani 10
3. Shikha kesharwani 10
4. Navin.T.Bachani 10
5. Nivedita Agarwal 10
6. Prerna Punjabi 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Venkateshwara gauranga das 10
10. Kavita Gupta 10
11. Usha Israni 10
12. Parag PUNE 8
13. Neeraj Jhunjhunwala 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. Sunil Jaiswal 10
16. Richa Garg SILIGURI 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Priyanka Killa 9
19. Priyanka Gupta 10
20. Vikas ladha10
21. Jyoti Khemka 10
22. Priyanka Chaurasia mandal 10
23. Vishnu Harwani 10
24. Ajit Kejriwal 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Anjali mandal 10
27. R. Ratna 10
28. Bhavna Ahuja 10
29. Mohit melwani 10
30. Dinesh Israni DUBAI 10
31. Pradip Sharma 9
32. Isvara purusotama das 10
33. Radhika berlia 10
34. Lucky Kalyani 9
35. Anita Jhunjhunwala 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Uday Kumar 10
40. Abhishek Bajaj 10
41. Vinita Chowdhury 10
42. Mona Punjabi 10
43. Manju Khaitan 10
44. Swati Agarwal 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sita Agarwal 10
48. Sarita bengani 10
49. Nutan Mundra 10.
50. Lalit Kumar chetani 10
51. Jyoti Ahuja 10
52. Vineet Arora 10
53. Vanshika Punjabi 10
54. Kiran Chowdhury 10
55. Indira Jain 10
56. Anu Arora 10
57. Pankaj Gupta 10
58. Ratna Singh 10
59. Bhageshwari sajnani 10
60. Munni Devi 10
61. Priya Gupta 10
62. Nita bajoria 10
63. Anita Chowdhary 10
64. Deepak Jaiswal 10
65. Rabindranath shah 8
66. Kishin khairajani 10
67. Sri Sangita Radha D.D 10
68. Sandeep Agarwal 10
69. Binit Sharma 10
70. Bhagya Radha D.D 10
71. Krishna kamalapati das 10
72. Sushma Shaw 10

Request For Callback

Thank you ! We will get to you soon.

Couldn't submit your request.