CA Final All Subject Free Resources By Top Faculties

Financial Reporting

CA Parveen Sharma CA Sarthak Jain CA Jai Chawla
CA Parveen Jindal CA Jai Chawla CA Anand Bhangariya
CA Sumit Sarda CA Sudarshan Agrawal CA Chinmaya Hegde
CA Neha Lathi Mittal CA Vinod Kr Agarwal CA Chiranjeev Jain
CA Nagabhushan Pai CA Ranjay Mishra CA Amit Samriya
CA G Saimukundhan Prof. Ishrar Shaikh
CA Vishesh Jain

 

Strategic Financial Management

CA Mayank Kothari Prof. Archana Khetan CA Aaditya Jain
Prof. Sanjay Saraf CA Vinod Kr. Agarwal CA Kanwarpreet Singh Jassal
CA Ashish Kalra CA Mohit Jain CA Sanjay Khemka
CA Praveen Khatod CA Gaurav Jain CFA Kunal Doshi
CA Tarun Mahajan
CMA Chander Dureja
CA Pravin Mahajan
CA Nikhil Jobanputra
CA Chinmaya Hegde
Prof Ankit Sarvaiya
CA Satish Jalan
CA Prashant Sarda CA Keval Shah

 

Advanced Auditing & Professional Auditing

CA Pankaj Garg CA Aarti Lahoti CA Harshad Jaju
CA Sanidhya Saraf CA Surbhi Bansal CA Rishabh Jain
CA Sarthak Jain Prof. Khushboo Sanghavi CA A.K.S Krishnan
CA Ravi Taori CA Abhishek Bansal CA Neha Lathi Mittal
CA Karthik Iyer CA Aseem Trivedi
CA Shubham Keswani

 

Corporate & Economic Laws

CA Darshan Khare CA Amit Popli CA Punarvas Jayakumar
CA Sanidhya Saraf CA Swapnil Patni CA Dhruv Daga
CA Shivangi Agrawal CA Ankit Oberoi Prof. Harsh Kachalia
CA Amit Bachhawat CA Pankaj Garg CA A.K.S Krishnan
CA Abhishek Bansal CA CS Nilamkumar Bhandari CA Shubham Singhal
CA Arpita Tulsyan Prof K K Mishra
CA Aseem Trivedi
CA. Dhruv Daga CA Mohit Agarwal CA Adithi Chaturvedi
CA Kartik Iyer CA CS Ashish Gupta
CA Gautam Jain

 

Strategic Cost Management & Performance Evaluation 

CA Sankalp Kanstiya CA Satish Jalan CA Praveen Khatod
CA Anuj Jalota CA Ravi Sonkhiya CA Dani Khandelwal
CA Rakesh Agrawal CA Sharad Agrawal CA Rahul Jain
CA Ashish Kalra
CA Raj K Agrawal
CA Ravi Shanker
CA Sanjay Aggarwal
CA Purushottam Aggarwal

 

Electives

CA Gaurav Jain CA Aarish Khan CA Punarvas Jayakumar
CA Vinod Kr. Agarwal CA Amit Popli CA Ranjay Mishra
CA Sanidhya Saraf CA Sanjay Khemka CA Nilamkumar Bhandari
CA Darshan Khare CA Prerna Peshori CA Vijay Sarda

 

Direct Tax

CA Bhanwar Borana CA Durgesh Singh CA Vijay Sarda
CA Aarish Khan CA Kanwarpreet Singh Jassal
CA Siddharth Surana
CA Kedar Junnarkar

 

Indirect Tax 

CA Vishal Bhattad CA Yashvant Mangal CA Mahesh Gour
CA Dippak Gupta CA Manoj Batra CA Kedar Junnarkar
CA Brindavan Giri CA Ramesh Soni Prof. Mohd Rafi
CA Raj Kumar CA Amit Jain
CMA Tharun Raj
CA Jagat Khicha