Bhagavad Gita - Lesson 2 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

Gopal ji CHENNAI 6
Anuradha Goel CHENNAI 10
Mohit melwani INDORE 10
Priti Singh 6
Shubhra Khemka 10
Navin Bachani 10
Krishna kamalapati das 10
Radhika berlia 10
Jeevika samtani 10
Neelam bhagchandani 10
Khushboo 10
Vanshika Punjabi 10
Jyoti ajitsaria 10
Anita Choudhary 10
Usha jalan 10
Mona Punjabi 10
Sundeep gattani 7
Neha Khaitan 10
Ajay Sharma 10
Lalit Kumar chetani 10
Pradip Sharma 7
Anita Jhunjhunwala 10
Priyanka Gupta 8
Ajit Kejriwal 10
Abhishek Bajaj 10
Neeraj Jhunjhunwala 10
R.Ratna 10
Jyoti Ahuja 8
Preeti Kapoor 10
Priyanka chowrasia 10
Vishnu Harwani 10
Uday Kumar 10