Bhagavad Gita - Lesson 20 - Check Score

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Raj Ratan sadani 10
3. Shikha kesharwani 10
4. Navin.T.Bachani 10
5. Nivedita Agarwal 9
6. Prerna Punjabi 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Venkateshwara gouranga das 10
10. Kavita Gupta 9
11. Usha Israni 10
12. Krishna kamalapati das 10
13. Neeraj Jhunjhunwala 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. Sunil Jaiswal 10
16. Richa Garg SILIGURI 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Bina Agarwal SILIGURI 10
19. Shashi gupta 10
20. Jaya kishnani BANGALORE 10
21. Bharat parchani 10
22. Shiv gupta 10
23. Vishnu Harwani 10
24. Sangita Khemka 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Anjali mandal 10
27. Ajit Kejriwal 10
28. Bhavna Ahuja 10
29. Mohit melwani 10
30. Dinesh Israni DUBAI 10
31. Pradip Sharma 9
32. Isvara purusotama das 10
33. Radhika berlia 10
34. Lucky Kalyani 9
35. Anita Jhunjhunwala 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Uday Kumar 10
40. Abhishek Bajaj 10
41. Vikas ladha 10
42. Mona punjabi 10
43. Manju Khaitan 10
44. Swati Agarwal 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sita Agarwal 10
48. Sarita bengani 10
49. Nutan Mundra 10.
50. Lalit Kumar chetani 10
51. Jyoti Ahuja 10
52. Vineet Arora 10
53. Vanshika Punjabi 10
54. Kiran Chowdhury 10
55. Indira Jain 10
56. Anu Arora 10
57. Pankaj Gupta 10
58. Ratna singh 10
59. Chandru samtani PUNE 10
60. Manisha Punjabi 10
61. Subha PUNE 10
62. Priya Gupta Bangalore 10
63 Deepak Jaiswal 10
64. Kishin khairajani 10
65. Sriparna Chatterjee 10
66. Sandeep Agarwal 10
67. Narayan kishinchand talraja 10
68. Asis Hazra 10
69. Sri Sangita Radha D.D 10
70. Bhagya Radha D.D 10
71. Munni Devi 10

Request for Callback

Thank you ! We will get to you soon.

Couldn't submit your request.