Bhagavad Gita - Lesson 25 - Check Score

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Raj Ratan sadani 10
3. Ratna Singh 10
4. Navin.T.Bachani 10
5. Nivedita Agarwal 10
6. Prerna Punjabi 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Venkateshwara gouranga das 10
10. Hema Gopi CALICUT 10
11. Usha Israni 10
12. Krishna kamalapati das 10
13. Ajit Kejriwal 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. G Rajalakshmi CHENNAI 10
16. Richa Garg SILIGURI 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Bina Agarwal SILIGURI 10
19. Shashi gupta 10
20. Deepak Jaiswal 10
21. Sunil Jaiswal 10
22. Shyamala kumar 10
;23. Vishnu Harwani 10
24. Sangita Khemka 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Lucky Kalyani 8
27. Vinita Chowdhury 10
28. Bhavna Ahuja 10
29. Mohit melwani 10
30. Chandru samtani PUNE 10
31. Pradip Sharma 10
32. Isvara purusotama das 10
33. Radhika berlia 10
34. R Ratna 10
35. Sri Sangita Radha D.D 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Narayan kishinchand talraja 10
40. Abhishek Bajaj 10
41. Sandeep Agarwal 10
42. Mona punjabi 10
43. Manju Khaitan 10
44. Swati Agarwal 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sita Agarwal 10
48. Sarita bengani 10
49. Nutan Mundra 10.
50. Lalit Kumar chetani 10
51. Jyoti Ahuja 10
52. Vineet Arora 10
53. Vanshika Punjabi 10
54. Kiran Chowdhury 10
55. Indira Jain 10
56. Anu Arora 10
57. Sriparna Chatterjee 10
58. Kishin khairajani 10
59. Munni Devi 10
60. Shiv Kumar Gupta 10
61. Subha PUNE 10
62. Bhagya Radha D.D 10
63. Uday Kumar 10
64. Bharat parchani 10
65. Kavita Gupta 10

66. Manisha Punjabi 10