Bhagavad Gita - Lesson 3 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1.Anuradha Goel CHENNAI 10
2.Mohit melwani INDORE 10
3.Sri Nama Radha D.D 9
4.Subhashini Sharma PUNE. 10
5.Reema Sadhwani AJMER. 10
6.Vandana AJMER 3
7.Dinesh Israni. DUBAI. 10
8.Priti Singh 9
9.Shubhra Khemka 10
10.Navin Bachani 10
11.Krishna kamalapati das 10
12.Radhika berlia 10
13.Jeevika samtani 10
14.Neelam bhagchandani 10
15.Khushboo 10
16.Vanshika Punjabi 10
17.Jyoti ajitsaria 10
18.Anita Choudhary 10
19.Usha jalan 10
20.Mona Punjabi 10
21.Sundeep gattani 10
22.Neha Khaitan 10
23.Ajay Sharma 10
24.Lalit Kumar chetani 10
25.Pradip Sharma 10
26.Anita Jhunjhunwala 10
27.Ajit Kejriwal 8
28.Abhishek Bajaj 10
29.Neeraj Jhunjhunwala 10
30.R.Ratna 10
31.Jyoti Ahuja 10
32.Preeti Kapoor 10
33.Priyanka chowrasia 10
34.Uday Kumar 10
35.Shikha Kesarwani 10
36.Bhawna Ahuja 10
37.Prerna Punjabi 10
38.Venkateshwara gouranga das 10
39.Jyoti Khemka 8
40.Binu gupta 4
41.Pooja punjwani 10
42.Manisha Punjabi 10
43.Nivedita Agarwal 10
44.Usha Israni 10
45.Swati Agarwal 10
46.Indira Jain 10
47.Sita Agarwal 10
48.Puja lalwani 9
49.Kripa Harwani 10
50. Lucky Kalyani 9