Bhagavad Gita - Lesson 30 - Check Score

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Raj Ratan sadani 10
3. Hema Gopi CALICUT 10
4. Navin.T.Bachani 10
5. R. Ratna 10
6. Prerna Punjabi 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Venkateshwara gouranga das 10
10. Binu Gupta 10
11. Nivedita Agarwal 9
12. Lucky Kalyani 10
13. Subha PUNE 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. G Rajalakshmi CHENNAI 10
16. Deepak Jaiswal 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Bina Agarwal SILIGURI 10
19. Shashi gupta 10
20. Ajit Kejriwal 10
21. Lalit Kumar Chetani 10
22. Shyamala kumar 10
23. Vishnu Harwani 10
24. Sangita Khemka 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Shikha Kesarwani 10
27. Bharat parchani 10
28. Bhavna Ahuja 10
29. Mohit melwani 10
30. Chandru samtani PUNE 10
31. Pradip Sharma 10
32. Isvara purusotama das 10
33. Radhika berlia 10
34. Asis hazra 10
35. Sri Sangita Radha D.D 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Payal chhabria 10
40. Abhishek Bajaj 10
41. Sandeep Agarwal 10
42. Mona punjabi 10
43. Manju Khaitan 10
44. Swati Agarwal 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sita Agarwal 10
48. Sarita bengani 10
49. Nutan Mundra 10.
50. Anjali Mondal 10
51. Jyoti Ahuja 10
52. Vineet Arora 10
53. Vanshika Punjabi 10
54. Kiran Chowdhury 10
55. Indira Jain 10
56. Anu Arora 10
57. Sriparna Chatterjee 10
58. Kishin khairajani 10
59. Munni Devi 10
60. Manisha Punjabi 10
61. Uday Kumar 10
62. Bhagya Radha D.D 10
63. Jyoti Khemka 10
64. Krishna kamalapati das 10