Bhagavad Gita - Lesson 34 - Check Score

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Raj Ratan sadani 10
3. Rajesh Yadav 9
4. Navin.T.Bachani 10
5. Kavita Gupta 10
6. Prerna Punjabi 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Bharat parchani 10
10. Venkateshwara Gouranga Das 10
11. Nivedita Agarwal 9
12. Binu Gupta 9
13. Subha PUNE 7
14. Jyoti ajitsaria 10
15. G Rajalakshmi CHENNAI 10
16. Kishin khairajani 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Bina Agarwal SILIGURI 10
19. Shashi gupta 10
20. Anu Arora 10
21. Lalit Kumar Chetani 10
22. Shyamala kumar 10
23. Kiran Chowdhury 10
24. Sangita Khemka 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Shikha Kesarwani 10
27. Manisha Punjabi 10
28. Bhavna Ahuja 10
29. Mohit melwani 10
30. Chandru samtani PUNE 10
31. Pradip Sharma 10
32. Isvara purusotama das 10
33. Vineet Arora 10
34. Bhagya Radha D.D 10
35. Sri Sangita Radha D.D 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Jyoti Ahuja 10
40. Anjali Mondal 10
41. Sandeep Agarwal 10
42. Mona punjabi 10
43. Manju Khaitan 10
44. Nutan mundra 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sarita bengani 10
48. Vishnu Harwani 10

Request for Callback

Thank you ! We will get to you soon.

Couldn't submit your request.