Bhagavad Gita - Lesson 39 - Check Score

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Anita jhunjhunwala 10
3. Ishwara purshottam das 10
4. Deepak Jaiswal 10
5. Krishna kamalapati das 10
6. Sangita Khemka 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Vineet Arora 10
10. Venkateshwara Gouranga Das 10
11. Vinita Chowdhury 10
12. R Ratna 10
13. Subha PUNE 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. G Rajalakshmi CHENNAI 10
16. Kishin khairajani 10
17. Gangadhar Kedia 10
18. Lucky kalyani 7
19. Neeraj jhunjhunwala 10
20. Anu Arora 10
21. Lalit Kumar Chetani 10
22. Shyamala kumar 10
23. Kiran Chowdhury 10
24. Sita Agarwal 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Sri Sangita Radha D.D 10
27. Manisha Punjabi 10
28. Ankur Tripathi PRAYAGRAJ (U.P) 10
29. Mohit melwani 10
30. Asis Hazra 10
31. Pradip Sharma 10
32. Binu Gupta 10
33. Sunil Jaiswal 10
34. Bhagya Radha D.D 10
35. Swati Agarwal 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Jyoti Ahuja 10
40. Anjali Mondal 10
41. Sandeep Agarwal 10
42. Mona punjabi 10
43. Manju Khaitan 10
44. Nutan mundra 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sarita bengani 10
48. Munni Devi 10
49. Indira Jain 10
50. Prerna punjabi 10
51. Uday Kumar 10
52. Chandru Samtani PUNE 10
53. Sriparna Chatterjee 10