Bhagavad Gita - Lesson 4 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1.Anuradha Goel CHENNAI 10
2.Mohit melwani INDORE 10
3.Reema Sadhwani AJMER. 10
4.Vandana AHMEDABAD 10
5.Shubhra Khemka 10
6.Navin Bachani 10
7.Radhika berlia 10
8.Jeevika samtani 10
9.Khushboo 10
10.Vanshika Punjabi 10
11.Jyoti ajitsaria 10
12.Anita Choudhary 10
13.Usha jalan 10
14.Neha Khaitan 10
15.Ajay Sharma 10
16.Lalit Kumar chetani 10
17.Pradip Sharma 10
18.Anita Jhunjhunwala 10
19.Abhishek Bajaj 10
20.Neeraj Jhunjhunwala 10
21.R.Ratna 10
22.Jyoti Ahuja 10
23.Preeti Kapoor 10
24.Priyanka chowrasia 10
25.Vishnu Harwani 10
26.Uday Kumar 10
27.Shikha Kesarwani 10
28.Bhawna Ahuja 10
29.Venkateshwara gouranga das 10
30.Ishvara purshottam pr 10
31.Jyoti Khemka 9
32.Pooja punjwani 10
33.Manisha Punjabi 10
34.Nivedita Agarwal 10
35.Usha Israni 10
36.Swati Agarwal 10
37.Sita Agarwal 10
38.Puja lalwani 9
39. Lucky Kalyani 10
40.Kavita Gupta 10
41.Gangadhar Kedia 10
42.Munni Devi 10
43.Vikas ladha 10
44. Manju 10
45. Sarita bengani 10.
46.Sundeep gattani 10.
47.Indira Jain 10