Bhagavad Gita - Lesson 46 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Anita jhunjhunwala 10
3. Shubhra Khemka 10
4. Neeraj Jhunjhunwala 10
5. Chandru samtani PUNE 8
6. Anita Chowdhury 10
7. Lalit Kumar chetani 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Bina Agarwal SILIGURI 10
10. Venkateshwara Gouranga Das 10
11. Gangadhar kedia 10
12. R Ratna 10
13. Prerna Punjabi 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. Indira Jain 10
16. Kishin khairajani 10
17. Munni Devi 10
18. Sarita Bengani 10
19. Usha jalan 10
20. Anu Arora 10
21. Nutan mundra 10
22. Shyamala kumar 10
23. Kiran Chowdhury 10
24. Sita Agarwal 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Sri Sangita Radha D.D 10
27. Manisha Punjabi 10
28. Ankur Tripathi PRAYAGRAJ (U.P) 10
29. Mohit melwani 10
30. Asis Hazra 10
31. Mona Punjabi 10
32. Uday Kumar 10
33. Sriparna Chatterjee 9
34. Bhagya Radha D.D 10
35. Swati Agarwal 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Jyoti Ahuja 10
40. Anjali Mondal 10
41. Sandeep Agarwal 10
42. Rajlakshmi G CHENNAI 10