Bhagavad Gita - Lesson 50 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Kishin khairajani 10
3. Shubhra Khemka 10
4. Manju Khaitan 10
5. Anita Jhunjhunwala 10
6. Anita Chowdhury 10
7. Lalit Kumar chetani 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Bina Agarwal SILIGURI 10
10. Venkateshwara Gouranga Das 10
11. Gangadhar kedia 10
12. R Ratna 10
13. Prerna Punjabi 10
14. Jyoti ajitsaria 10
15. Indira Jain 10
16. Rajlakshmi G CHENNAI 10
17. Sandeep Agarwal 10
18. Sarita Bengani 10
19. Usha jalan 10
20. Anu Arora 10
21. Manisha Punjabi 10
22. Shyamala kumar 10
23. Kiran Chowdhury 10
24. Sita Agarwal 10
25. Neelam bhagchandani 10
26. Sri Sangita Radha D.D 10
27. Anjali Mondal 10
28. Ankur Tripathi PRAYAGRAJ (U.P) 10
29. Mohit melwani 10
30. Asis Hazra 10
31. Mona Punjabi 10
32. Uday Kumar 10
33. Jyoti Ahuja 10
34. Bhagya Radha D.D 10
35. Swati Agarwal 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10