Bhagavad Gita - Lesson 8 - Check Scores

Marks obtained by group members

(Total Marks - 10)

 

1. Neha Khaitan 10
2. Subhashini Sharma PUNE 10
3. Shikha kesharwani 9
4. Navin.T.Bachani 10
5. Nivedita Agarwal 10
6. Prerna Punjabi 10
7. Shubhra Khemka 10
8. Preeti Kapoor 10
9. Venkateshwara gauranga das 10
10. Kavita Gupta 10
11. Usha Israni 10
12. Krishna kamalapati das 10
13. Neeraj Jhunjhunwala 9
14. Jyoti ajitsaria 10
15. Sunil Jaiswal 10
16. Richa Garg SILIGURI 10
17. Asia Hazra 10
18. Priyanka Killa 10
19. Vineet Arora 10
20. Vanshika Punjabi 10
21. Gangadhar Kedia 10
22. Priyanka Chaurasia mandal 10
23. Vishnu Harwani 10
24. Sri Sangita Radha D.D 9
25. Neelam bhagchandani 10
26. Sandeep Agarwal 9
27. R. Ratna 10
28. Bhavna Ahuja 10
29. Mohit melwani 10
30. Dinesh Israni DUBAI 10
31. Pradip Sharma 10
32. Isvara purusotama das 10
33. Radhika berlia 10
34. Lucky Kalyani 8
35. Anita Jhunjhunwala 10
36. Khushboo 10
37. Anuradha Goel CHENNAI 10
38. Reema sadhwani AJMER 10
39. Uday Kumar 10
40. Abhishek Bajaj 10
41. Payal chathlani CHENNAI 5
42. Mona Punjabi 10
43. Manju khaitan 10
44. Swati Agarwal 10
45. Anita Chowdhary 10
46. Usha jalan 10
47. Sita Agarwal 10
48. Sarita bengani 10
49. Nutan Mundra 10.
50. Lalit Kumar chetani 10
51. Jyoti Ahuja 10
52. Deepak Jaiswal 10
53. Indira Jain 10
54. Anu Arora 10
55. Pankaj Gupta 10
56. Binit Sharma 10
57. Sushma Shaw 9
58. Bhageshwari sajnani 10
59. Munni Devi 10
60. Juhi Sharma 10
61. Anand Jha 10
62. Bhagya Radha D.D 10
63. Subha POONA 10
64. Rabindranath Shaw 8
65. Kishin khairajani 10
66. Raj Ratan Sadani 10